OKOS NEMZET

Befektetés a magyar emberekbe: tudásalapú társadalom, társadalmi mobilitás és jólét. Az állam huszadik századi szerepének újratervezése, erős magyar vállalatok létrehozása, a gazdasági kitörés megalapozása.

A világ legboldogabb országai nem gazdag természeti erőforrásaiknak vagy kedvező földrajzi elhelyezkedésüknek köszönhetik a sikerességüket, hanem saját polgáraiknak.

Az ott élők tehetségének, tudásának és szorgalmának. Magyarország kitörésének kulcsa is emberi erőforrásaink fejlesztése. Meg kell teremtenünk a lehetőségét annak, hogy minden magyar a lehető leghatékonyabban kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket, hogy kreativitásával és talpraesettségével hozzájárulhasson az ország sikeréhez.

Az Egyensúly Intézet szakpolitikai munkája során prioritásként tekint a magyar humán tőke fejlesztésére: a korszerű, versenyképes tudást és készségeket biztosító oktatás megteremtésére, a társadalmi mobilitás kapuinak megnyitására, a tudásalapú társadalom megteremtésére, a magyarországi munkakultúra és közös teljesítményünk javítására.

Az Egyensúly Intézet kapcsolódó tanulmányai az alábbi linkekről tölthetőek le.

Filter

Hogyan leszünk egészséges nemzet?

Az Egyensúly Intézet javaslatai a népegészségügyi rendszer reformjáról

Hogyan leszünk egészséges nemzet?

Az Egyensúly Intézet háttértanulmánya a népegészségügyi rendszer reformjáról

Hogyan legyünk gazdagabbak

Az Egyensúly Intézet háttéranyaga a magyar gazdaság dinamizálásáról

Hogyan csökkentsük a szegénységet?

Az Egyensúly Intézet javaslatai a jóléti juttatások rendszerének átalakításáról

Hogyan csökkentsük a szegénységet?

Az Egyensúly Intézet háttéranyaga a jóléti juttatások rendszerének átalakításáról

Hogyan legyen mindenkinek munkája?

Az Egyensúly Intézet javaslatai a munkaerőpiac illeszkedési zavarairól

Hogyan legyen mindenkinek munkája?

Az Egyensúly Intézet háttéranyaga a munkaerőpiac illeszkedési zavarairól

Hogyan tanuljuk a demokráciát?

Az Egyensúly Intézet javaslatai az állampolgári nevelés reformjára

Hogyan tanuljuk a demokráciát?

Az Egyensúly Intézet háttéranyaga az állampolgári nevelés reformjáról

Hogyan legyünk okos nemzet?

Az Egyensúly Intézet javaslatai a magyar közoktatás megújításáról

Hogyan legyünk okos nemzet?

Az Egyensúly Intézet háttéranyaga a közoktatás megújításáról

Hogyan legyünk gazdagabbak?

Az Egyensúly Intézet javaslatai a magyar gazdasági növekedés dinamizálására

Hogyan legyünk gazdagabbak?

Háttéranyag a magyar gazdaság dinamizálásáról

Magyarország 2030 – Jövőkép a magyaroknak

A kötet közel kétéves kutatómunka eredménye, és az Egyensúly Intézet politikai-gazdasági-társadalmi vízióját mutatja be.