Okos nemzet

Befektetés a magyar emberekbe: tudásalapú társadalom, társadalmi mobilitás és jólét. Az állam huszadik századi szerepének újratervezése, erős magyar vállalatok létrehozása, a gazdasági kitörés megalapozása.

A világ legboldogabb országai nem gazdag természeti erőforrásaiknak vagy kedvező földrajzi elhelyezkedésüknek köszönhetik a sikerességüket, hanem saját polgáraiknak.
Az ott élők tehetségének, tudásának és szorgalmának. Magyarország kitörésének kulcsa is emberi erőforrásaink fejlesztése. Meg kell teremtenünk a lehetőségét annak, hogy minden magyar a lehető leghatékonyabban kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket, hogy kreativitásával és talpraesettségével hozzájárulhasson az ország sikeréhez.

Az Egyensúly Intézet szakpolitikai munkája során prioritásként tekint a magyar humán tőke fejlesztésére: a korszerű, versenyképes tudást és készségeket biztosító oktatás megteremtésére, a társadalmi mobilitás kapuinak megnyitására, a tudásalapú társadalom megteremtésére, a magyarországi munkakultúra és közös teljesítményünk javítására.

Az Egyensúly Intézet kapcsolódó tanulmányai az alábbi linkekről tölthetőek le.

Hogyan tanuljuk a demokráciát?

Az Egyensúly Intézet javaslatai az állampolgári nevelés reformjára

 

Hogyan tanujuk a demokráciát?

Az Egyensúly Intézet háttéranyaga az állampolgári nevelés reformjáról

 

Hogyan legyünk okos nemzet?

Az Egyensúly Intézet javaslatai a magyar közoktatás megújításáról

 

Hogyan legyünk okos nemzet?

Az Egyensúly Intézet háttéranyaga a közoktatás megújításáról

 

Hogyan legyünk gazdagabbak?

Az Egyensúly Intézet javaslatai a magyar gazdasági növekedés dinamizálására

 

Hogyan legyünk gazdagabbak?

Háttéranyag a magyar gazdaság dinamizálásáról

 

Magyarország 2030 - Jövőkép a magyaroknak

A kötet közel kétéves kutatómunka eredménye, és az Egyensúly Intézet politikai-gazdasági-társadalmi vízióját mutatja be.

 

A "kincsek átka"

Az európai uniós források felhasználása a magyar gazdaságban

 

Az állam változó szerepe a 21. században

Állami kapacitás és megújuló szerepfelfogás a fejlesztéspolitikában

 

Urbanizáció és munkaerőpiac

Rejtett erőforrásunk: a lakhatási szegénység megoldása

 

Rugalmasabb munkapiacot!

A magyar munkapiac illeszkedési zavarainak megoldása

 

Tegyük közössé a sikereinket!

Esélyteremtés az oktatásban

 

Szabályozott agyelszívás

A munkaerőhiány lehetséges megoldásai