Skip to main content

RÓLUNK

Az Egyensúly Intézet Magyarország független agytrösztje. A magyar politikai gondolkodásmód megújítása érdekében alternatív politikai-gazdasági-kulturális jövőképet alkotunk, valamint részletes szakpolitikai javaslatokat és stratégiákat dolgozunk ki. Folyamatos párbeszédben vagyunk a legfontosabb politikai, gazdasági és kulturális döntéshozókkal. Meggyőzzük őket a szakpolitikai javaslataink megvalósításának fontosságáról, és szakmai segítséget biztosítunk ehhez a munkához.

I  VÍZIÓNK

Az Egyensúly Intézet olyan Magyarországban hisz, ahol különféle politikai víziók és szakpolitikai javaslatok szabadon versengenek. Olyan Magyarországban, ahol a közbeszédet nem a politikai hatalmi harc, hanem az ország jövőjéről szóló szakmai vita, és az azokból kialakuló konszenzus uralja.

Az Egyensúly Intézet 2020-ban jelentette meg politikai-gazdasági-társadalmi vízióját Magyarország 2030 – Jövőkép a magyaroknak címmel, amelyben kijelölte a gazdagabb és boldogabb Magyarország felé vezető út fő irányait.

I  MISSZIÓNK

Magyarország 2030 című jövőkép alapján az Egyensúly Intézet a magyarok közösségére épülő okos és tiszta ország megteremtésén dolgozik. Ennek érdekében az ország fejlődését szolgáló, vonzó és megvalósítható szakpolitikai javaslatokat írunk és vitatunk meg, a legjobb hazai és nemzetközi szakértőkkel közösen.

Célunk, hogy a jelenlegi és leendő politikai, gazdasági és kulturális döntéshozók megismerjék, elfogadják, és megvalósítsák javaslatainkat.

I  ALAPÉRTÉKEINK

Az Egyensúly Intézet jövő- és megoldásorientált szakpolitikai agytröszt. Minden hazai és külföldi párttól, politikai, gazdasági érdekcsoporttól független, autonóm intézmény. Kizárólagos célja, hogy vízióalkotó munkájával, vélemények békés ütköztetésével, valamint szakpolitikai megoldási javaslatainak határozott képviseletével hozzájáruljon egy sikeresebb és boldogabb Magyarország megteremtéséhez.

Az Egyensúly Intézet minden olyan politikai, gazdasági és kulturális szereplővel kész együttműködni, aki azonosulni tud Magyarország 2030 című országvíziónk alapértékeivel.

I  TEVÉKENYSÉGEINK

Az Egyensúly Intézet működése öt fő tevékenységre épül:

  1. A magyar politikai gondolkodásmód megújítása érdekében alternatív politikai-gazdasági-kulturális jövőképet alkotunk.
  2. Részletes szakpolitikai javaslatokat és stratégiákat dolgozunk ki.
  3. Szakmai eseményeket és programokat szervezünk, illetve saját kiadványokat publikálunk kutatási eredményeink szélesebb körben történő megismertetése érdekében.
  4. Képzési lehetőséget biztosítunk az új, a szakpolitikákban aktív generációk részére.
  5. Folyamatos párbeszédben vagyunk a legfontosabb politikai, gazdasági és kulturális döntéshozókkal. Meggyőzzük őket a szakpolitikai javaslataink megvalósításának fontosságáról, és szakmai segítséget biztosítunk ehhez a munkához.