Magunkról

Víziónk

Az Egyensúly Intézet olyan Magyarországban hisz, ahol nem egyetlen politikai-gazdasági elképzelés uralja az országot, ahol léteznek, szabadon működnek és egymással versengve hatnak különböző politikai értékrendek, szakpolitikák, illetve ezeket
képviselő intézmények.

Olyan Magyarországban, ahol nem félünk az alternatív nézetek és értékek ütköztetésétől, ahol vitatkozva, de egymás iránti tisztelettel és bizalommal kutatunk új esélyek után.

Az Egyensúly Intézet olyan Magyarországban hisz, ahol az ország és a nemzet sorsával törődő politikai, gazdasági, kulturális elit képes  új, kreatív, a közösség érdekeit szolgáló jövőképet felmutatni.

Az Egyensúly Intézet 2020-ban, közel kétéves kutatómunka eredményeképpen Magyarország 2030 – Jövőkép a magyaroknak címmel jelentette meg politikai-gazdasági-társadalmi vízióját. Az országvízónk ide kattintva érhető el.

Missziónk

Az Egyensúly Intézet olyan, az ország fejlődését szolgáló, vonzó és megvalósítható jövőkép megalkotásán és arra épülő szakpolitikai javaslatokon dolgozik, amelyek túlmutatnak a jelenlegi magyarországi politikai diskurzusok keretein. Feladatának tartja meghaladni a hagyományos pártpolitikai-ideológiai szembenállásokat, hogy hatékony és messzire tekintő megoldásokat találhasson a 21. század új kihívásaira. Az Egyensúly Intézet célja, hogy néhány éven belül Magyarország egyik legfontosabb, a közgondolkodást alapvetően formáló agytrösztjévé váljon.

Alapértékeink

Az Egyensúly Intézet minden hazai és külföldi párttól, politikai, gazdasági, pénzügyi érdekcsoporttól független, autonóm intézmény. Kizárólagos célja, hogy vízióalkotó és szakpolitikai munkájával, új szempontok és megoldási javaslatok megjelenítésével hozzájáruljon Magyarország megújulásához és felemelkedéséhez a 21. század új típusú kihívásai és esélyei közepette.

Az Egyensúly Intézet tevékenysége három alapértékre épül: a szabadságra, a szolidaritásra és a közösségi elvre.

Az Egyensúly Intézet fontosnak és megkerülhetetlennek tartja a hagyományos ideológiák termékeny versenyét, de a maga részéről nem kötelezi el magát egyetlen nagy eszmeáramlat mellett sem.

Az Egyensúly Intézet jövő- és problémaorientált szakpolitikai agytröszt, amely számára a demokrácia, a jogállamiság, az állami felelősség- és szerepvállalás mellett működtetett szabad piacgazdaság, illetve az euroatlanti külpolitikai orientáció meghatározó és megkérdőjelezhetetlen sarokköveket jelentenek. Az Intézet minden olyan politikai, gazdasági és kulturális szereplővel kész együttműködni, aki, illetve amely e keretek között képzeli el Magyarország jövőjét.

Az Egyensúly Intézet működése

Az Egyensúly Intézet kutatásai során olyan, Magyarország jövője szempontjából stratégiai fontosságú témákban vázol fel alternatív szakpolitikai megoldási javaslatokat, mint:

 • modern, befogadó és konstruktív nemzeti-közösségi értékek körvonalazása és a társadalmi kohézió erősítése
 • a szegénység és az országon belüli regionális különbségek felszámolása
 • a munkaerőpiacon jelentkező új kihívásokkal való szembenézés az automatizáció, a folyamatos innováció és az átalakuló gazdaságszerkezet korában
 • Magyarország demográfiai kihívásainak megoldása
 • a természetes környezet és az élhető, tiszta lakókörnyezet megóvása, illetve fejlesztése
 • fenntartható településtervezés
 • alternatív sikerindikátorok kidolgozása, amelyek segítségével átfogóbban le lehet írni egy ország eredményeit, élhető voltát

Az Egyensúly Intézet működése öt fő tevékenységre épül:

 1. A magyar politikai gondolkodásmód megújítása érdekében az agytröszt alternatív politikai/gazdasági/kulturális jövőképet hoz létre.
 2. Az agytröszt társadalomtudományi kutatásokat és közvélemény-kutatásokat végez a magyar társadalomban uralkodó értékek és motivációk mélyebb megértése érdekében.
 3. Az agytröszt szakpolitikai javaslatokat és stratégiákat dolgoz ki.
 4. Az agytröszt szakmai eseményeket szervez, illetve saját kiadványokat publikál kutatási eredményei szélesebb körben történő megismertetése és elterjesztése érdekében.
 5. Az agytröszt képzési lehetőséget biztosít az új, szakpolitikákban aktív generáció részére.

Egyensúly Csoport

Az Egyensúly Intézet az Egyensúly Csoport tagja, aminek az Intézeten kívül tagjai még a Future Forum Danubia (FFD) és az Euro-Atlanti Integrációért és Demokráciáért Alapítvány (CEID). 

Az Egyensúly Intézet Magyarország jövőorientált agytrösztje, döntéshozóknak, vállalatvezetőknek és politikusoknak készít hazánkra vonatkozó politikai, gazdasági, kulturális elemzéseket és szakmai javaslatokat. 

Az FFD eseményeket szervez világszínvonalú előadókkal, és nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonásával megrendelésre végez kutatásokat döntéshozóknak, véleményformálóknak. 

A CEID elsősorban kül- és biztonságpolitikával foglalkozik, számos nemzetközi és regionális projektben vesz részt, a NATO, az EU és Magyarország külpolitikai tevékenységét elemzi.