Skip to main content

A MAGYAROK KÖZÖSSÉGE

Közösségelvű és szolidáris nemzet. Az együttműködés és a kohézió erősítése a magyar társadalomban.

Az ember természetes igénye a közösséghez tartozás. Magyarország csak akkor lehet sikeres, versenyképes ország, ha a magyarok megtanulnak olyan közösségként gondolni önmagukra, amelyet nem a közös sérelmek és ellenségek, hanem a közös eszmék és célok tartanak össze.

Az Egyensúly Intézet ezért elsődleges feladatának tekinti a magyarok közösségéről szóló diskurzus megújítását, az erős, jövőbe tekintő, pozitív nemzettudat megalapozását, az egyének és csoportok közötti együttműködési minták fejlesztését, valamint az államba és intézményeibe vetett bizalom helyreállítását. Ennek során kiemelt beavatkozási területnek tekintjük az állampolgári készségek fejlesztését, az autonóm, cselekvőképes civil szervezkedés ösztönzését és a közösségi szolidaritás erősítését.

Filter

A jövő települései Magyarországon

Díjátadóval egybekötött konferenciánkon öt kategóriában adtuk át a Településindex-díjakat

Versenyképesség, válságállóság, gazdasági fellendülés

Átfogó szakmai javaslatcsomag a magyar épületállomány korszerűsítésére

Hogyan csábítsuk haza a külföldre vándorolt magyarokat?

Az Egyensúly Intézet szakpolitikai javaslatai a külföldön munkát vállalók hazatelepülésének elősegítéséről

Hogyan növeljük a magyar települések energiabiztonságát?

Az Egyensúly Intézet szakpolitikai javaslatai az önkormányzatok válságállóságának erősítésére

Megjelent az Egyensúly Intézet városkoncepció-videója

A videó bemutatja, hogyan nézne ki egy olyan városnegyed, amelyben agytrösztünk szakpolitikai javaslatai megvalósulnának

Megatrend Index | 2024

Megjelent agytrösztünk 2024. évi Megatrend Indexe