A magyarok közössége

Közösségelvű és szolidáris nemzet. Az együttműködés és a kohézió erősítése a magyar társadalomban.

Az ember természetes igénye a közösséghez tartozás. Magyarország csak akkor lehet sikeres, versenyképes ország, ha a magyarok megtanulnak olyan közösségként gondolni önmagukra, amelyet nem a közös sérelmek és ellenségek, hanem a közös eszmék és célok tartanak össze.

Az Egyensúly Intézet ezért elsődleges feladatának tekinti a magyarok közösségéről szóló diskurzus megújítását, az erős, jövőbe tekintő, pozitív nemzettudat megalapozását, az egyének és csoportok közötti együttműködési minták fejlesztését, valamint az államba és intézményeibe vetett bizalom helyreállítását. Ennek során kiemelt beavatkozási területnek tekintjük az állampolgári készségek fejlesztését, az autonóm, cselekvőképes civil szervezkedés ösztönzését és a közösségi szolidaritás erősítését.

Az Egyensúly Intézet kapcsolódó tanulmányai az alábbi linkekről tölthetőek le.

Hogyan újítsuk meg a demokráciát?

Az Egyensúly Intézet szakpolitikai javaslatai a magyar demokrácia korszerűsítéséről

 

Hogyan újítsuk meg a demokráciát?

Az Egyensúly Intézet javaslatai a magyar demokrácia korszerűsítéséről

 

Kihasználatlan erőforrásunk: bizalom és cselekvő közösségek

Háttéranyag a magyarok közössége témakörében

 

Magyarország 2030 - Jövőkép a magyaroknak

A kötet közel kétéves kutatómunka eredménye, és az Egyensúly Intézet politikai-gazdasági-társadalmi vízióját mutatja be.

 

Helykeresésünk a világban

A külkereskedelem és a külpolitika változó hangsúlyai

 

Cselekvő közösségek

Az állampolgári nevelés reformjáról

 

Régiós szövetségeink

Magyarország regionális jelenlétének erősítéséről