Tiszta Magyarország

Tisztább természeti környezet. Tisztább és rendezettebb lakókörnyezet. Tisztább közélet.

A huszonegyedik század gyorsan változó világában különösen fontos, hogy maradjanak biztos fogódzóink. Lelki egyensúlyunk és fizikai jólétünk alapvető feltétele, hogy közvetlen életvilágunkat a tisztaság, az átláthatóság, a dolgok helyes, rendezett működése határozza meg. Szabadságunk alapvető feltétele a rend és a biztonság. Közös sikereink alapja a minőségi szolgáltató állam és a tiszta közélet. A tiszta környezet és a fenntarthatóság pedig nemcsak puszta létezésünk biztosítéka, de annak eszköze is, hogy hazánk az átalakuló világgazdasági rend nyertesei közé tartozhasson.

Az Egyensúly Intézet kutatásai során ezért kiemelt figyelmet szentel a tisztaság és rendezettség átfogó koncepciójának. Ez egyaránt érinti az állampolgári öntudat és normakövetés fejlesztését, a jogállamiság erősítését és a korrupció elleni küzdelmet, a minőségi közszolgáltatások megteremtését, valamint a klímaadaptáció, a víz- és hulladékgazdálkodás, illetve a fenntartható várostervezés új módszereit, gazdaságunk és hétköznapi életünk fenntartható átállását, természeti környezetünk megóvását és gondozását.

Az Egyensúly Intézet kapcsolódó javaslatai az alábbi linkekről tölthetőek le.

Hogyan újítsuk meg a demokráciát?

Az Egyensúly Intézet szakpolitikai javaslatai a magyar demokrácia korszerűsítéséről

 

Hogyan újítsuk meg a demokráciát?

Az Egyensúly Intézet javaslatai a magyar demokrácia korszerűsítéséről

 

Hogyan jussunk levegőhöz? I.

Az Egyensúly Intézet levegőtisztasági javaslatai – fűtési és épületszektor

 

Hogyan jussunk levegőhöz? II.

Az Egyensúly Intézet levegőtisztasági javaslatai – közlekedési szektor

 

Hogyan jussunk levegőhöz?

Háttértanyag a magyarországi légszennyezettségről és annak leküzdéséről

 

A klímaváltozás fő vesztese - Magyarország vízkészlete

Háttéranyag a vízgazdálkodás témakörében

 

Magyarország 2030 - Jövőkép a magyaroknak

A kötet közel kétéves kutatómunka eredménye, és az Egyensúly Intézet politikai-gazdasági-társadalmi vízióját mutatja be.

 

Vizeink megőrzése

A legsürgetőbb teendők vízügyi kitettségünk és fenntartható ivóvízbiztonságunk szempontjából

 

Szerezzük vissza a vizeinket!

A városi vízforradalom magyarországi lehetőségeiről