SZAKÉRTŐK

Az Egyensúly Intézet munkatársai és tanácsadó testületének tagjai Magyarország elismert és a területükön a legjobbak között számontartott kutatói és elemzői.

Az intézet munkáját közel harminc szakértő segíti: közgazdászok, szociológusok, politológusok, jogászok, urbanisták és klímakutatók.

Boros Tamás

Igazgató és társalapító

Politikai elemző

Az egyik vezető európai agytröszt, a brüsszeli székhelyű Foundation for European Progressive Studies (FEPS) tudományos tanácsának tagja. A Policy Solutions elemző- és tanácsadó intézet korábbi társtulajdonosa és -igazgatója. Rendszeres vendége volt politikai elemző műsoroknak, gyakran nyilatkozik vezető nemzetközi médiumoknak. Korábban szakértőként dolgozott az Európai Bizottságban és a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumában. Kutatási területe a magyar és az európai uniós politikai kommunikáció, illetve a populizmus.

Kozák Ákos

Üzleti kapcsolatokért felelős igazgató és társalapító

Közgazdász, szociológus

Korábban közel harminc éven keresztül a GfK Hungária Piackutató igazgatója volt. A Magyar Marketing Szövetség korábbi elnöke. A Budapesti Gazdasági Egyetem korábbi docense, jelenleg a Kibergazdaság-kutató Központ tudományos munkatársa. Számos felsőfokú piackutatási tananyag szerzője, illetve társszerzője. 2008-ban Klauzál Gábor-díjat kapott. Szakterülete a jövőkutatás és a fogyasztói tanulmányok. PhD-fokozatát fogyasztásszociológiából szerezte.

Filippov Gábor

Kutatási igazgató

Történész, politológus

Korábban országgyűlési szakértőként, majd a Magyar Progresszív Intézet politikai elemzőjeként és vezető elemzőjeként dolgozott. Elemzései, kommentárjai számos hazai és külföldi sajtótermékben megjelentek, televíziós és rádiós műsorok gyakori vendége. Kutatási területe az európai, valamint a magyar szélsőjobboldal, az antiszemitizmus és az iszlamofóbia története és jelene, illetve a modern autokráciák működése.

Bartha Dániel

Nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató

Kül- és biztonságpolitikai szakértő

Az Euro-Atlanti Integrációért és Demokráciáért Alapítvány (CEID) elnöke, volt igazgatója. Korábban a pozsonyi Central European Policy Institute (ma GLOBSEC Policy Institute) igazgatója. A Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT) volt munkatársa, ahol projektmenedzserként, később fejlesztési igazgatóként dolgozott, majd az intézetet felügyelő Demokrácia Központ Közalapítvány stratégiai alelnöke volt.

Boda Tímea

Kommunikációs vezető

Kommunikációs szakértő

Korábban nemzetközi kommunikációs tanácsadó cégekben és nagyvállalatok kommunikációért felelős területein dolgozott és felelt a belső és külső kommunikációs feladatok stratégiai tervezéséért és megvalósításáért. A kereskedelmi banki szektor mellett a Magyar Nemzeti Bankban töltött hosszabb időt, ahol a jegybank alaptevékenységeit támogató kampányokat irányította.

Becsey Zsolt

Vezető közgazdász

Közgazdász

Gazdaságtervezőként kezdte a pályáját a Nemzetgazdasági Minisztériumban, majd a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott közgazdasági elemzőként, később modellezőként. Szakterülete az iparpolitika, a többszektoros vektorelemzések, a makroökonómia, a kkv-szakpolitika és a versenyképesség.

Csernus Dóra

Vezető klíma- és környezetpolitikai szakértő

Közgazdász

Tanácsadóként dolgozott a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Hivatalában és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, ahol Magyarország álláspontját képviselte különböző EU, ENSZ és OECD fórumokon. Később a Klímapolitika Kutató és Tanácsadó Kft. nemzetközi fejlesztésekért felelős igazgatójaként, majd független környezet- és klímapolitikai szakértőként kamatoztatta tudását. Fő szakterülete a klímapolitika, a levegőtisztaság-védelem és a vízvédelem.

Balázs Zoltán

Tanácsadó testületi tag

Közgazdász, politológus

A Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának programigazgatója. Kutatói ösztöndíjjal dolgozott a berlini Wissenschaftskollegban, a Holland Tudományos Akadémia wassenaari intézetében, a Lisszaboni Katolikus Egyetemen, valamint a St. Andrews Egyetemen. Kutatási területe az analitikus politikaelmélet, a konzervatív politikai gondolkodás, a magyar politikai eszmetörténet, valamint Kolnai Aurél gondolkodása.

Gilly Gyula

Tanácsadó testületi tag

Orvos, egészségügyi menedzser

Korábban az Oktatási Minisztérium Felsőoktatás Fejlesztési Világbanki Programjának programigazgatójaként dolgozott. A Diákhitel Központ korábbi vezérigazgatója, részt vett a magyarországi diákhitelezés kidolgozásában és bevezetésében. Az OTP Egészségmegőrző Kft. igazgatójaként részt vett az OTP Országos Egészségpénztár létrehozásában és szolgáltatási rendszerének kiépítésében. Az Emberi Erőforrások Minisztériumában a Felsőoktatási Államtikárságon az államtitkár korábbi politikai főtanácsadója.

Havas Ágnes

Tanácsadó testületi tag

Filmes és televíziós szakember

A Magyar Nemzeti Filmalap korábbi vezérigazgatója. 2018-ban a Variety hollywoodi magazin a szórakoztatóipar ötven legbefolyásosabb női személyisége közé sorolta. Korábban az HBO, a Spektrum, majd a TV3 műsorigazgatója. Évekig volt a Skyfilm ügyvezető igazgatója, ahol produceri munkát is végzett Herendi Gábor mellett. Ezt követően saját cégét vezette, a Havas Films több nemzetközi koprodukciós dokumentumfilm magyar partnere volt.

Heal Edina

Tanácsadó testületi tag

Technológiai tanácsadó

A Google Magyarország korábbi igazgatója. A Forbes magazin 2015-ben a legbefolyásosabb magyar nők között tette a borítójára. Korábban Magyarország leghallgatottabb és legnagyobb bevételű rádiójának, a Sláger Rádiónak volt a vezérigazgatója. Vezette az EMI lemezkiadó magyarországi cégét, dolgozott az Island Recordsnál, a PolyGramnál és a londoni EMI-nál. A nők egyenlő esélyeit segítő Egyenlítő Alapítvány alapítója és vezetője.

Kovách Imre

Tanácsadó testületi tag

Szociológus, az MTA doktora

Az MTA TK Szociológiai Intézetének tudományos tanácsadója, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára, a szociológiai és társadalompolitikai doktori program vezetője. Kutatási témái a vidéki társadalom, a társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi integráció. Az European Society for Rural Sociology korábbi elnöke, az International Society for Rural Sociology alelnöke. Munkásságát több szakmai és állami díjjal, vendégprofesszori meghívással ismerték el. Az Académie d’Agriculture de France külső levelező tagja.

Síklaki István

Tanácsadó testületi tag

Szociálpszichológus

A Budapesti Corvinus Egyetem nyugalmazott egyetemi magántanára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskolájának oktatója. Korábban a Gondolat Kiadó pszichológiai könyvkiadásért felelős szerkesztője volt, majd a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetéhez került mint tudományos munkatárs. A Sawyer-Miller Group budapesti intézetének korábbi kutatásvezetője, majd a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet kutatója.

Urbán László

Tanácsadó testületi tag

Közgazdász, bankszakember

Jelenleg a szlovén NLB bank felügyelőbizottságának tagja. A rendszerváltást követően országgyűlési képviselő volt. Bankszakemberként először Washingtonban dolgozott a Világbank munkatársaként, majd Magyarországon az ABN AMRO Bankban, később a Postabank üzleti vezérhelyetteseként. New Yorkban a Citigroupnál globális termékfejlesztésekért felelős vezető, majd a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, később az OTP Bank igazgatósági tagja. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) korábbi igazgatósági tagja.

Závecz Tibor

Tanácsadó testületi tag

Szociológus, közvélemény-kutató

A ZRI Závecz Research Intézet igazgatója. A rendszerváltás óta folyamatosan készít kutatásokat a pártok társadalmi beágyazottságáról, a politikai folyamatokról, a közhangulatról, a választópolgárok politikai-ideológiai attitűdjeiről. Huszonöt éven át a Szonda Ipsos, majd az Ipsos véleménykutatási igazgatója volt. Társadalmi kérdésekre, politikai eseményekre fókuszáló felméréseivel, elemzéseivel folyamatosan jelen van a magyarországi médiában.

Zlinszky János

Tanácsadó testületi tag

Egyetemi docens, szakbiológus

Az Európai Parlament delegáltja az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) Igazgatótanácsában és Ügyvezető Testületében. Ezt megelőzően az Egyesült Nemzetek Tagországai Nyílt Munkacsoportjának (UN OWG) szakértőjeként New Yorkban dolgozott. Korábban a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Hivatalában a Stratégiai és Tudományos Főosztály vezetője volt. Sólyom László köztársasági elnök egykori környezetpolitikai főtanácsadója.

Almási Dávid

Gazdasági elemző

Közgazdász

A University of Warwick-on szerezte BSc diplomáját filozófia, politika és közgazdaságtan szakokon, a Central European University-n közgazdász mesterszakon végzett. Korábban számos hazai és külföldi agytrösztnél és kutatóintézetnél dolgozott, valamint a CEU-n tanársegédként oktatott makro- és mikroökonómiát. Érdeklődési körei a fejlesztési és ökológiai közgazdaságtan.

Bíró Zsófia

Kutatási és projektasszisztens

Nemzetközi kapcsolatok szakértő

A King’s College London nemzetközi kapcsolatok szakán végzett. Angolul, németül és oroszul beszél. 2020 februárjában gyakornokként kezdte pályafutását az Egyensúly Intézetnél, jelenleg tanulmányai mellett az agytröszt külpolitikával foglalkozó csapatában dolgozik.

Marek Bertram

Junior elemző

Politikai pszichológus

Az ELTE-n politológia BA-t, a BME-n kommunikáció és médiatudomány MA-t, a University of Kent-en pedig politikai pszichológia MSc-t végzett. Jelenleg az ELTE PPK PhD hallgatója. Kutatási témája a nosztalgia és a rendszerkritika kapcsolata. Korábban a NielsenIQ-nál dolgozott junior elemzőként. A Friedrich Ebert Stiftung ösztöndíjasa.

Bart István

Az Egyensúly Intézet külső szakértője

Klímapolitikai szakértő

Húsz éve foglalkozik éghajlatpolitikával, a klímaválság társadalmi hatásaival, a kibocsátások csökkentésével, illetve klímaalkalmazkodással. Korábban a Magyar Energiahatékonysági Intézet alapító ügyvezetője. Ezt követően az Európai Bizottság Klímapolitikai Főigazgatóságán dolgozott Brüsszelben. A magyar államigazgatásban az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének bevezetését irányította.

Horváth Áron

Senior Fellow

Közgazdász

Az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont alapító-vezetője, ahol az ingatlanpiachoz és a városokhoz kapcsolódó kutatói, elemzői, tanácsadói, oktatási munkát végez. Rendszeresen publikál közgazdaságtudományi szakfolyóiratokban, üzleti és közpolitikai döntéshozók számára készít stratégiai döntéselőkészítő anyagokat, valamint egyetemi szinten oktat város- és ingatlangazdaságtant.

Lannert Judit

Senior Fellow

Oktatáskutató, a T-Tudok senior kutatója

Harminc éve foglalkozik az oktatással. Az Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központjának igazgatója, majd az intézet tudományos főigazgatóhelyettese volt. Alapítója a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központnak, valamint a szülőknek szóló Kölöknet közösségi portálnak. A Kreatív Partnerség Magyarország program kutatójaként elkötelezett híve a kreativitás fejlesztésének az iskolákban.

Ravasz Ábel

Senior Fellow

Szociológus, politológus

A szlovákiai Dunaszerdahelyen született. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Budapesti Corvinus Egyetemen, valamint a New York-i Columbia University-n folytatta. Szociológusként terepmunkáját Gömörben végzi, több helyi civil szervezet tagjaként, alapítójaként. A kisebbségi és emberi jogokkal, valamint régiófejlesztéssel foglalkozó pozsonyi Bél Mátyás Intézet egyik alapítója, jelenleg elnöke. 2016 és 2020 között a szlovák kormány romaügyi kormánybiztosaként dolgozott.

Szilágyi Katalin

Senior fellow

Közgazdász, egyetemi oktató

Dolgozott tanársegédként a Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszékén, innen került a Magyar Nemzeti Bankba modellezőnek. Később a Magyar Nemzeti Bank és a Nemzetközi Valutaalap közötti technikai együttműködés magyar kapcsolattartója lett. Ezt követően a prágai székhelyű OGResearch nevű tanácsadó cég vezető közgazdásza, majd budapesti irodájának vezetője. Az Egyensúly Intézet korábbi vezető elemzője.

Törőcsik Mária

Tanácsadó testületi tag

Közgazdász, egyetemi tanár

Marketinget, vásárlói és fogyasztói magatartást, személyiségmarketinget oktat. Kutatási területei a fogyasztói magatartás, a fogyasztói magatartástrendek alakulása, a marketing aktuális problémái. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottságának. Oktat a Pécsi Tudományegyetemen és a Széchenyi István Egyetem doktori iskoláiban.

Szöllősi-Nagy András

Senior Fellow

Hidrológus

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víz- és Környezetpolitikai Tanszékének professzora és vezetője. Huszonöt évig az UNESCO vezető tisztviselőjeként dolgozott, először Párizsban, a Nemzetközi Hidrológiai Program főtitkáraként, majd azt követően a delfti UNESCO–IHE Institute for Water Education rektoraként. A Marseille-ben székelő Víz Világtanács korábbi kormányzója. A UN­–Water és az UNESCO–IHP Kormányközi Tanácsának elnökeként is szolgált. Számos hazai és nemzetközi díj birtokosa.

Bedö Erik

Külső szakértő

Mérnök, közgazdász

Svédországban szerezte diplomáit, ahol önkormányzati képviselő és helyettes országgyűlési képviselő is volt. 1992-ben települt át Magyarországra, ahol vezérigazgató helyettes volt az IBUSZ Rt.-nél, ezt követően pénzügyi igazgató a Pannon GSM-nél, végül vezérigazgató a Matáv-csoportban, mielőtt 2003-ban saját tanácsadó vállalkozást alapított a távközlési és informatikai területen, ahol a mai napig tevékenykedik. A klímaváltozással kapcsolatos kérdések közel állnak a szívéhez.

Fekete Katalin

Titkárságvezető

A Külkereskedelmi Főiskola elvégzése után 1990-től több vezető magán pénzügyi szolgáltató cégnél dolgozott cash-flow menedzsment, kontrolling területen. 2015-től kulturális menedzsment területen hasznosította tapasztalatait.