Skip to main content

Megjelent az Egyensúly Intézet javaslatcsomagja a demokrácia megújításáról

 

2021. május 6-án mutatta be az Egyensúly Intézet új javaslatcsomagját, mely a demokrácia korszerűsítésére tesz javaslatokat. A tanulmány kiemeli, hogy a demokráciák versenyképességét és fenntarthatóságát ma három trend veszélyezteti: a legitimitáshiány, a szélsőséges politikai polarizáció és a demokrácia működőképességével és fenntarthatóságával kapcsolatos kétségek megerősödése.

Az agytröszt ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a technológiai fejlődés számos, korábban leküzdhetetlennek tűnő problémára nyújt megoldást a demokráciával kapcsolatban – a kérdés csak az, hogy milyen elvek szerint akarunk élni ezekkel.

Az Egyensúly Intézet javaslatcsomagja a legitimitás növelésére, a döntéshozatal minőségének javítására és a demokrácia körülbástyázására tesz javaslatokat. 

Az agytröszt javasolja, hogy a jogállami demokrácia legitimitásának növelése érdekében bízzunk jobban a választókban! A demokratikus részvétel ne korlátozódjék a négy-öt évente megtartott választásokra! 2030-ra tegyük lehetővé a gördülékeny és biztonságos e-szavazást! Fiatalítsuk meg a politikát: csökkentsük 16 évre a szavazói korhatárt, és tegyük kötelezővé a szavazást az első választóknak! Részvételi költségvetés keretében minden városban és budapesti kerületben a polgárok döntsenek a költségvetés 2 százalékáról! A wikidemokrácia eszközével vonjuk be a polgárokat a jogalkotás folyamatába!

A jogállami demokrácia hatékonyságának növelése érdekében ugyanakkor bízzunk kevésbé a választókban! A többségi akarat változékonyságát már ma is számos antidemokratikus, vagyis a választói akarat ingadozásától és a pártpolitikától függetlenített intézmény (mindenekelőtt a bíróságok és a jegybankok) ellensúlyozzák. Számos további terület létezik még, ahol a szakmai kompetencia egyértelműen jobb, míg a politikai szempontok és függelmi viszonyok pedig rosszabb döntésekhez vezetnek. A népszuverenitás hatáskörének tiszteletben tartása mellett növeljük a teljesítményalapú intézmények számát!

Az agytröszt javaslata szerint az állam vezető tisztségeit nyissuk meg a világ legjobb szakemberei előtt! A választott politikusoknak legyen joguk kijelölni a főbb szakpolitikai irányokat, de távolítsuk el tőlük a hatalmuk korlátozására hivatott, független intézményeket! Ezek vezető tisztségeit a politika helyett független szakmai jelölőbizottságok segítségével töltsük be, minél inkább a mérhető szakmai kiválóság és minél kevésbé a politikai kötődések alapján!

Az Egyensúly Intézet javasolja, hogy bástyázzuk körül a demokráciát. Ne szolgáltassuk ki az alkotmányos rendszert a választási szerencse forgandóságának: tegyük „rugalmatlanná” kiemelt alkotmányos intézményeinket! Kétharmad helyett kössük háromnegyedes többséghez az alkotmányos alapjogokat és a demokratikus versenyt szabályozó törvények elfogadását, illetve módosítását! 2024-től az állampolgári öntudatra és demokratikus készségekre nevelés legyen önálló, kompetencia- és élményalapú, legalább heti két órában tanított tantárgy az alap- és középfokú oktatásban!

Az Egyensúly Intézet kapcsolódó háttértanulmánya innen, a javaslatcsomagja pedig innen tölthető le.