Skip to main content

Az Egyensúly Intézet a Heinrich Böll Alapítvánnyal együttműködésben áprilisban indította el új projektjét , melynek célja egy Városdiplomáciai Index kidolgozása

 

Jelenleg nem létezik olyan mutatószámrendszer, amely objektív módon segít abban, hogy megítéljük jelenleg hol tart egy-egy városvezetés nemzetközi kapcsolatai fejlesztésében és hogy a jövőben milyen lépéseket kell tennie a még sikeresebb városdiplomácia érdekében. Egy ilyen mutatószámrendszer elkészítéséhez azonban több tucat indikátor párhuzamos vizsgálata szükséges, amelyeknél referenciapontokként a régió többi fővárosa szolgálhat.

Budapest és a régió többi fővárosának kapcsolatrendszerének értékelésénél érdemes figyelembe venni az olyan államközi kapcsolatok minőségét mérő indexeket, mint a European Foreign Policy Scorecard, valamint annak nemzeti változatai, amelyeket metodológiánk kidolgozásakor figyelembe fogunk venni.

A projekt célja, hogy egy olyan metodológiát dolgozzunk ki, melynek segítségével fel tudjuk mérni kvantitatív és kvalitatív módszerekkel Budapest külkapcsolatait, és össze tudjuk mérni a Bécs és a V4-es fővárosok eredményével. A visegrádi országok fővárosai azért kerültek kiválasztásra, mert nemcsak hasonló gazdasági, politikai és társadalmi problémákkal szembesülnek, mint Budapest, de az ezen városok között fennálló erős politikai szövetség segítségével jobban hozzá tudunk férni a releváns adatokhoz és a projekt következő fázisában tapasztalatcsere keretében át is tudjuk venni tőlük a jó gyakorlatokat. Bécs több évtizednyi diplomáciai előnyt élvez a régió többi fővárosához képest, így az osztrák főváros városdiplomáciai eredményei elérendő célként szolgálhatnak.

Városdiplomáciai Index elkészítése olyan módszertan kidolgozására törekszünk, melynek segítségével évente tudjuk az indexet frissíteni, ily módon bemutatva, hogy mely területeken és esetlegesen mely intézkedések hatására történt pozitív vagy negatív irányú elmozdulás. Hosszú távon az index akkor tudja betölteni a funkcióját, amennyiben azt más városok is elkezdik használni, továbbá a későbbiekben az EU egészében alkalmazzuk. Amennyiben ez a kezdeményezés sikerrel jár, akkor a Városdiplomáciai Index branding szempontból is fontos lehet Budapest számára.

A Városdiplomáciai Index összességében három kérdésre ad választ évről-évre a Budapest – és más fővárosok – vezetői számára:

  1. A versenytársakhoz képest hogyan áll az adott főváros a városdiplomáciai céljainak elérése tekintetében?
  2. Az adott főváros a megelőző évhez képest javított vagy rontott a célok elérése tekintetében?
  3. Milyen részterületeken milyen teendői vannak az adott fővárosnak annak érdekében, hogy javítson az eredményén?

A projekt első eredményeit a szeptemberi Budapest Forumon mutatjuk be.