Skip to main content

Megjelent az Egyensúly Intézet javaslatcsomagja az állampolgári nevelés reformjáról

Egy demokrácia stabil működéséhez és a választók hatékony önérdekérvényesítéséhez a polgároknak meghatározott értékekre, viselkedési mintákra, attitűdökre és készségek egész halmazára van szükségük.

A demokratikus készségek fejlesztése ezért kulcsfontosságú kérdés hazánkban.

A demokratikus nevelés a közoktatás feladata lenne, de ez ma még nem megoldott Magyarországon. Bár a Nemzeti alaptanterv az állampolgári ismereteket önálló tárgyként vezette be a 8. és a 12. évfolyamon, a tantárgy oktatásának jelenlegi modelljével kapcsolatban legalább négy probléma felmerül: az alacsony óraszám, a megfelelően felkészített pedagógusok hiánya, a közoktatás frontális jellege, valamint az iskolák tekintélyelvű működése.

Az Egyensúly Intézet ezért azt javasolja, hogy a demokratikus készségeket önálló tárgyként, az 1-től a 8. évfolyamig legalább heti egy, majd a 9-től a 12. évfolyamig két órában oktassák!

A demokratikus nevelésnek a frontális oktatás helyett a készségek fejlesztésére, a projekt- és élményalapú oktatásra, a diákok bevonására kell épülnie!

A diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy életközeli, gyakorlati helyzetekben tapasztalhassák meg a demokratikus részvétel erejét, a békés egyet nem értés lehetőségeit és a közügyek befolyásolásának fontosságát.

Képezzünk a demokratikus nevelésre alkalmas tanárokat! A pedagógusképzésben kellő hangsúlyhoz kell jutnia a demokratikus készségek oktatásának! A demokratikus nevelést a történelemtanárok helyett bízzuk állampolgári ismeretek tárgyú pedagógus-szakvizsgával rendelkező vagy/és szakirányú felsőfokú (jogi, közgazdasági, politikatudományi, szociológusi) végzettséggel rendelkező pedagógusokra!

Demokratizáljuk az iskoláinkat! A demokratikus állampolgári készségeket lehetetlen elsajátítani hierarchikus, tekintélyelvű, passzivitásra és engedelmességre nevelő intézményekben. A magyar oktatás kultúrájában is teret kell adni a diákok bevonásának az intézményt és az osztályt érintő döntéshozatalba, a közös cselekvés és a felelős polgári magatartás megtapasztalásába.

Az Egyensúly Intézet állampolgári nevelés reformjáról szóló teljes oktatáspolitikai tanulmánya innen, a részletes javaslatcsomag pedig innen tölthető le.