Skip to main content

Megjelent az Egyensúly Intézet javaslatcsomagja a magyar közoktatás megújításáról

 

L. Ritók Nórával (Igazgyöngy Alapítvány) és Halácsy Péterrel (Prezi és Budapest School) közös rendezvényen mutatta be az Egyensúly Intézet új oktatáspolitikai javaslatcsomagját, mely a magyarországi közoktatás korszerűsítésére tesz javaslatokat.A javaslatcsomag kiemeli, hogy a magyar közoktatás egyre kevésbé látja el alapvető funkcióit: nem készíti fel a magyarokat a társadalmi létre és a munkaerőpiaci részvételre, illetve nem tompítja a meglévő esélykülönbségeket. Az agytröszt hangsúlyozza, hogy kicsi, természeti kincsekben szegény országok számára az emberi erőforrások fejlesztése jelenti a versenyképesség kulcsát. Az összes ma elképzelhető befektetés közül az általánosan magas minőségű közoktatás fog megtérülni a leginkább.

Az Egyensúly Intézet szerint a magyar oktatási rendszer problémáinak megoldását hat kulcsfontosságú probléma orvoslásával kell elkezdeni: 1. jövőképhiány; 2. teljesítményhiány; 3. pedagógushiány; 4. hatékonysághiány; 5. autonómiahiány; 6. esélyhiány.

Magyarország egyik legsürgetőbb kihívása ma a pedagógusutánpótlás megoldása: több fiatalt kell a pályára vonzani, és közülük is a legtehetségesebbeket. A pedagógusképzésben hatékonyabban össze kell kapcsolni a kutatást és a tanítás gyakorlatát, és mind szemléletében, mind módszereiben korszerűsíteni kell a túl poroszos, tantárgy- és ismeretközpontú rendszert. Ezért orvosi és pszichológusi képzés mintájára be kell vezetni a 4+1+3 éves pedagógusképzést!

2030-ra fel kell zárkóztatni a kezdőpedagógusbéreket az átlagbér kétszeresének szintjére! A tanárhiány rövid távú mérséklése érdekében ösztönözzük a nyugdíjaskorú tanárok pályán maradását! Az intézményvezetőknek legyen rá lehetőségük és anyagi eszközeik, hogy visszacsábíthassák a pályaelhagyókat.

Az államnak fel kell hagynia az oktatás tartalmi túlszabályozásával: a stratégiai döntéseket neki kell hoznia, de hagyja szabadon dolgozni a pedagógusokat!  A közoktatásban az állam feladata a minőségi követelmények megszabása és ezek teljesülésének nyomon követése, illetve segítése. Ennek érdekében integrált monitoringrendszer jelzése alapján csak ott és akkor lépjen közbe, ahol és amikor szükséges!

Az Egyensúly Intézet szerint kulcsfontosságú, hogy hálózatosodjanak az iskoláink. Az intézményrendszer jelenlegi szétaprózottsága és pazarló humánerőforrás-gazdálkodása látványosan fenntarthatatlan. Ezzel szemben a világ sikeresebb oktatási rendszerei nagyobb egységekben, hálózatokban kezelik a hasonló kihívásokkal vagy lehetőségekkel szembesülő intézményeket.

Az agytröszt szerint az oktatás egyik legfontosabb feladata a társadalmi esélykülönbségek ellensúlyozása – nem pedig ezek erősítése. Ennek érdekében tartsuk minél tovább az iskolákban a gyerekeket: legyen ismét 18 év a tankötelezettségi korhatár! A tények alapján illúzió, hogy a korai szelekció bármilyen pozitív hatást gyakorolna a továbbtanulás esélyeire és a későbbi bérekre. Egyetlen kimutatható hatása a szegénység újratermelődése.

Az alapfokú oktatás ezért legyen egységesen 8 osztályos; ez idő alatt ne legyen lehetőség a teljesítményalapú kiválasztásra és a tanulói utak szétválasztására! A szülők körében ma ismertebb, teljesítményalapú iskolarangsorok helyett az esélyteremtési iskolarangsorokat kell népszerűsíteni. Ezért szemléletformáló kampánnyal és anyagi ösztönzőkkel kell súlyt adni az iskolák esélyteremtő eredményeit megjelenítő rangsoroknak!

Az Egyensúly Intézet kapcsolódó oktatáspolitikai háttértanulmánya innen, a részletes javaslatcsomagja pedig innen tölthető le.