Skip to main content

Magyarországon a demokrácia minőségéről és a jogállamiságról szóló viták a közeljövőben várhatóan nem fognak nyugvópontra jutni. Akad azonban néhány kihívás, amely a jelenlegi kormányzati berendezkedéshez való viszonytól függetlenül mindenkit egyformán érint.

A demokráciák versenyképességét és fenntarthatóságát ma három trend veszélyezteti: a legitimitáshiány, a szélsőséges politikai polarizáció és a demokrácia hatékonyságába vetett hit megrendülése. A technológiai fejlődés ugyanakkor számos, korábban leküzdhetetlennek tűnő problémára ma már megoldást nyújt – a kérdés csak az, hogy milyen elvek szerint akarunk élni ezekkel.

A jogállami demokrácia két, egymással feszültségben álló és egymást feltételező elem kényes egyensúlyára épül: a többségi elvre (népuralom) és az alkotmányosságra (joguralom). A demokratikus rendszer újrakalibrálásához tisztáznunk kell, hogy melyiknek hol húzódik az illetékességi határa, vagyis hogy hol van szükség több, illetve hol van szükség kevesebb demokráciára.

 

A teljes szakpolitikai javaslatcsomag ide kattintva érhető el.