Skip to main content

A jövő települései

Az Egyensúly Intézet településindexe

Az Egyensúly Intézet 2020-ban jelentette meg politikai-gazdasági-társadalmi vízióját Magyarország 2030 – Jövőkép a magyaroknak címmel, amelyben kijelölte a gazdagabb és boldogabb Magyarország felé vezető út fő irányait. Ennek egyik alappillére a közösségek ereje: Magyarország csak úgy válhat sikeresebbé a következő évtizedekben, ha életerős, szabad és cselekvőképes kisközösségekre támaszkodhat. Az Egyensúly Intézet 2023-ban saját indexet dolgozott ki, amely önkormányzati ciklusokon átívelően teszi lehetővé a közösségek adottságainak és fejlődésének adatalapú értékelését, a települések, illetve a fővárosi kerületek egymáshoz viszonyított helyzetének nyomon követését.

A településindex kidolgozását nagyban befolyásolta a nyilvánosan elérhető statisztikai adatok kínálata. Több mint kétezer változó közül válogattunk ki vagy állítottunk elő 53 olyan indikátort, amely képes megragadni egy-egy közösség fejlettségének, élhetőségének legfontosabb aspektusait. Az indikátorok kiválasztásakor az is fontos szempont volt, hogy a releváns adatok legalább két önkormányzati ciklus minden évére rendelkezésre álljanak. A településindex véglegesítésekor számos mértékadó indikátor legfrissebb adata 2021-ből származott, így ezt az évet jelöltük meg vizsgálatunk végső időpontjául. Az egyes mutatók eltérő jelentőségét szakértői súlyozással fejeztük ki , és az indikátorok 1-es, ⅔-os és ⅓-os súlyt kaphattak. A településeket lakosságszám és jogállás alapján öt csoportba rendeztük, majd külön-külön elemeztük ezeket.

A településindex teljes riportja itt elérhető.

Az interaktív térkép használatáról

A felső térképen a legfrissebb, 2021-es indexpontszámok, az alsó térképen a vizsgált időszakban (2014–2021) feltárt változás látható.

A felhasználó szűrheti a térképen megjelenített településeket típusonként vagy pontos név szerint. A szűrést a panel jobb felső sarkában lehet elvégezni.

A navigáció egérrel történik. A bal felső sarokban a jobbra mutató nyíl kiválasztásával módosítható a navigációs és/vagy kiválasztási eszköz.