Skip to main content

Széles körű összefogás a magyar települések érdekében

Az Egyensúly Intézet, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége – TÖOSZ és a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége Energiaügyi Kerekasztal néven szakmai egyeztetéssorozatot indított, amelynek hétfőn tartották első ülését.
Az Energiaügyi Kerekasztal célja a polgármesterek, szakmai szervezetek és piaci szereplők szigorúan szakmai alapú közös gondolkodása:
hogyan vészeljék át a magyar települések és háztartások, vállalkozások az előttünk álló időszakot?
A rendezvényen az önkormányzatok részéről Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, Karácsony Gergely, Budapest polgármestere, valamint Jenő Schmidt, Tab polgármestere is felszólalt. Szakértőként Botos Barbara a Magyar Kormány klímaügyekért és klímadiplomáciáért felelős utazó nagykövet, Kaderják Péter közgazdász, a Magyar Energia Hivatal korábbi elnöke és Deák András György közgazdász, energetikai szakértő tartott előadást.
Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója megnyitó beszédében hangsúlyozta,
hogy rég volt ekkora szükség a pártpolitikai érdekektől független, konstruktív szakmai párbeszédre. Kevés olyan fórum van ma, ahol a politikai döntéshozók, a szakmai szervezetek és a civil szereplők érdemben, őszintén beszélgethetnek a mindenkit egyaránt érintő kihívásokról
– ehhez kínál felületet az Energiaügyi Kerekasztal.
Az Egyensúly Intézet szakmai koordinálásával megrendezett Energiaügyi Kerekasztal fő céljai:
  •  hogy szakmai egyeztetéssorozat keretében részletekbe menően feltárja az energiaválság kapcsán a hazai önkormányzatokat a következő hónapokban és években érintő legfontosabb kihívásokat, szakpolitikai beavatkozási pontokat
  • hogy fórumot teremtsen a helyzet megoldása szempontjából releváns nézőpontok, tapasztalatok és szakmai tudás akadálytalan, őszinte cseréje számára, az adaptálható nemzetközi és hazai megoldások, jó gyakorlatok elterjesztésére
  • hogy a közös gondolkodás eredményeképpen már 2023 elejére kézzelfogható, konkrét, innovatív szakpolitikai javaslatokat dolgozzon ki az országos és helyi döntéshozók, a gazdasági-piaci szereplők, az energiaszektorban érintettek számára a válság terheinek csökkentését célzó energiagazdálkodási, finanszírozási, beruházási és egyéb feladatokkal kapcsolatban.
A szakmai és mindenekelőtt megoldásorientált párbeszédben az érintettek széles köre vett részt: országos önkormányzati érdekképviseleti vezetők pártállástól függetlenül, érdekképviseleti és civil szervezetek, az energiaszektor képviselői, pénzügyi, építőipari és logisztikai cégek vezetői.
Az egyeztetéssorozat célja az, hogy még a jövő év elején olyan megalapozott, gyakorlatias szakpolitikai javaslatcsomag kerülhessen a döntéshozók asztalára, amely a rövid távú „tűzoltás” mellett a hosszú távú energetikai és fenntarthatósági problémákra is megoldást kínál.
Az egyeztetéssorozat az őszinte bizalmi légkör érdekében nem volt sajtónyilvános, ám a munka lezárultával a nyilvánosságot és a politikai döntéshozókat is részletesen tájékoztatni fogjuk az eredményekről.