Visszatérhetnek a nyolcvanas évek Kínába

2019, június 13 | 2019/4, Blog, Politika, Világtrend

Újabb felvilágosodás jöhet
A nyolcvanas éveket Kína történelmének legszabadabb évtizedeként tartják számon, és az ország politikai felvilágosodásának korszakaként is emlegetik. Minxin Pei neves Kína-szakértő a Nikkei Asia Review hasábjain amellett érvel, hogy a korszakot lezáró brutális Tienanmen téri vérengzés után életbe lépett és a mai napig meghatározó új, keményvonalas politikai irányvonal a közeljövőben hasonló felvilágosodási mozgalommal találhatja szemben magát.

A nyolcvanas évek elején a kommunista pártban előtérbe kerültek a reformer politikusok; ez 30 évnyi elzártság után olyan politikai atmoszférát teremtett, amely lehetőséget biztosított a társadalom számára kritikus viták lefolytatására és új eszmék felfedezésére. Az emberek érdeklődni kezdtek a nyugati világ iránt, ez pedig olyan alulról szerveződő, az autoriter hagyományokat elvető, a humanizmust, a liberalizmust és a nyitottságot éltető mozgalmat keltett életre, amely három fő jellemzővel bírt:

  1. A maoizmus brutalitásának erős kritikája
  2. A tekintélyelvű és bezárkózó kínai történelmi hagyományokkal való szembehelyezkedés
  3. Új filozófiai és politikai alternatívák, elsősorban a Jean-Paul Sartre-hoz kötődő francia egzisztencializmus elterjedése

Ennek következtében a párton belül is kísérletek indultak egy olyan hibrid rezsim létrehozására, amelyben az egypártrendszert ötvözték volna a piacgazdasággal. Ám a kommunista párt a politikai hatalom elvesztésétől való félelmében végül nem vezette be a reformokat. A társadalmi nyomás viszont egyre inkább nőtt, ez a folyamat pedig végül 1989 júniusában a Tienanmen téren torkollt súlyos tragédiába, amikor a kínai hadsereg katonái több ezer békés tüntetőt meggyilkoltak Pekingben. A brutális gyilkosságsorozat után a Kommunista Párt átfogó kampányba kezdett, hogy véget vessen a demokratikus eszmék terjedésének:

  1. A párt erőteljes nacionalista fordulatot vett, és a fiatalok hazafias nevelésére irányuló intézkedéseket vezetett be.
  2. Sokkal szorosabb ellenőrzés alá vonták a médiát és az akadémiai szférát, ahol komoly kampányt folytattak az egyetemes emberi jogokat hirdető nyugati liberalizmus ellen.
  3. Emellett a „cirkuszt és kenyeret” módszerével, tehát afogyasztás és a tömegszórakoztatás ösztönzésével igyekeztek apolitikussá tenni a társadalmat.

Az új politikai irányvonal sikerét elsősorban az ország elmúlt 30 évének kiemelkedő gazdasági teljesítménye biztosította. A szerző szerint ugyanakkor a jelenlegi gazdasági visszaesés és az USA-val folytatott kereskedelmi háború olyan légkört teremthet az országban, hogy ismét megerősödhetnek a demokratikus jogokat követelő hangok a távol-keleti országban, ami komoly kihívást jelenthet az autokrácia jelenlegi struktúrája számára.

Világtrend – új eszmék, új kihívások, új megoldások.
Az Egyensúly Intézet
szemléje a világsajtó legérdekesebb híreiből,
az innováció, a gazdaság és a nemzetközi politika legfontosabb hosszú távú trendjeiről. Hogy
a médiazaj ne nyomja el az igazán fontos híreket.

ajánló