Új irány a közgazdaságtudomány oktatásában

2019, június 13 | 2019/4, Blog, Gazdaság, Világtrend

Előrejelzés helyett problémamegoldás

Egyre népszerűbb a Harvardon a neves közgazdász, Raj Chetty bevezető közgazdaságtudományi kurzusa, amelyről a Vox készített részletes beszámolót. Miután az egyik legnevesebb egyetem mintaként szolgál a világ többi felsőoktatási intézményének, ráadásul a jövő vezetőinek jelentős része – leendő politikusok, tudósok és közgazdászok – innen kerül ki, az új oktatási irány jelentős hatással lehet a világ jövőjére.

A Harvardon hosszú évtizedek óta az egyik legnépszerűbb tantárgy a Bevezetés a közgazdaságtudományba, ahol a hallgatók megismerik az alapvető összefüggéseket a kereslet és kínálat között: hogy milyen hatása van az ár változásának a javak termelésére és fogyasztására, milyen alapvetéseket figyelhetünk meg a piacokon, milyen következményekkel járhat egyes új adók bevezetése. Chetty viszont saját bevezető kurzusán az általános elméleti alapok helyett új irányba mozdult el, és inkább a tapasztalati tényekre és adatokra fókuszálna. A váltást már a kurzus címe is sejteti: Közgazdaságtan 1152: A Big Data használata gazdasági és társadalmi problémák megoldásához. Az órán a kereslet-kínálati görbék vagy más alapvető fogalmak bevezetése helyett inkább az adatelemzésre helyezi a hangsúlyt, amelyhez teoretikus bevezető tankönyv helyett empirikus tanulmányok gyűjteménye képezi az alapot. A félév során a hallgatóknak kvantitatív adatok felhasználásával kell megoldaniuk különböző, a való életet meghatározó társadalmi problémákat.

Chetty kurzusán a diákok az adatelemzés során azt a képességet sajátítják el, hogy meg tudják találni a megfelelő gazdasági eszközöket adott szociális problémák enyhítésére. A fő cél az, hogy megértsék, miként lehet adatokból ok-okozati összefüggéseket megtalálni, ahelyett, hogy a kereslet-kínálat modelljéből megpróbálnák megjósolni a különböző szakpolitikai intézkedések hatását. Emellett Chetty fontosnak tartja, hogy a hallgatók megtanulják, a valóságban mire képes és mire nem képes a közgazdaságtan a szakpolitikában – saját személyes értékválasztásaiktól függetlenül. Ezért éles határvonalat kíván húzni a szubjektív morális ítéletek (például hogy a minimálbér hatékonytalan vagy hogy a magas adók több kárt okoznak, mint hasznot), illetve a tapasztalati tények között.

A hallgatók egyre nagyobb arányban választják ezt a kurzust azért, hogy a társadalmi igazságosság kérdését gazdasági szempontból tanulmányozhassák. Ráadásul sikerült elérni olyan hallgatókat is, akik korábban kevésbé érdeklődtek a közgazdaságtan iránt: a hagyományos bevezető kurzushoz képest Chetty óráján például jelentősen nagyobb arányban vettek részt női hallgatók.

Világtrend – új eszmék, új kihívások, új megoldások.
Az Egyensúly Intézet
szemléje a világsajtó legérdekesebb híreiből,
az innováció, a gazdaság és a nemzetközi politika legfontosabb hosszú távú trendjeiről. Hogy
a médiazaj ne nyomja el az igazán fontos híreket.

ajánló