Tiszta ország

Tisztább természeti környezet. Tisztább és rendezettebb lakókörnyezet. Tisztább közélet.

A huszonegyedik század gyorsan változó világában különösen fontos, hogy maradjanak biztos fogódzóink. Fontos, hogy szilárd alapokra építkezhessünk, és a jövőben is otthon érezhessük magunkat a hazánkban. Lelki egyensúlyunk és fizikai jólétünk alapvető feltétele, hogy közvetlen életvilágunkat a tisztaság, az átláthatóság, a dolgok helyes, rendezett működése határozza meg. Szabadságunk alapvető feltétele a rend és a biztonság. Közös sikereink alapja a minőségi szolgáltató állam és a tiszta közélet. A tiszta környezet és a fenntarthatóság pedig nemcsak puszta létezésünk biztosítéka, de annak eszköze is, hogy hazánk az átalakuló világgazdasági rend nyertesei közé tartozhasson.

Az Egyensúly Intézet kutatásai során ezért kiemelt figyelmet szentel a tisztaság és rendezettség átfogó koncepciójának. Ez egyaránt érinti az állampolgári öntudat és normakövetés fejlesztését, a jogállamiság erősítését és a korrupció elleni küzdelmet, a minőségi közszolgáltatások megteremtését, valamint a klímaadaptáció, a víz- és hulladékgazdálkodás, illetve a fenntartható várostervezés új módszereit, gazdaságunk és hétköznapi életünk fenntartható átállását, természeti környezetünk megóvását és gondozását.

Az Egyensúly Intézet kapcsolódó javaslatai az alábbi linkekről tölthetőek le.

Hogyan jussunk levegőhöz? I.

Az Egyensúly Intézet levegőtisztasági javaslatai – fűtési és épületszektor

 

Hogyan jussunk levegőhöz? II.

Az Egyensúly Intézet levegőtisztasági javaslatai – közlekedési szektor

 

Hogyan jussunk levegőhöz?

Háttértanyag a magyarországi légszennyezettségről és annak leküzdéséről

 

A klímaváltozás fő vesztese - Magyarország vízkészlete

Háttéranyag a vízgazdálkodás témakörében

 

Magyarország 2030 - Jövőkép a magyaroknak

A kötet közel kétéves kutatómunka eredménye, és az Egyensúly Intézet politikai-gazdasági-társadalmi vízióját mutatja be.

 

Vizeink megőrzése

A legsürgetőbb teendők vízügyi kitettségünk és fenntartható ivóvízbiztonságunk szempontjából

 

Szerezzük vissza a vizeinket!

A városi vízforradalom magyarországi lehetőségeiről

 

Levegőnk tisztasága

A nagyvárosi élet fenntarthatóságáról