Sajtóanyag – Hogyan újítsuk meg a demokráciát?

2021, május 7 | Sajtóközlemények

A választói korhatár lecsökkentését, az e-szavazás bevezetését és teljesítményalapú  intézményeket javasol az Egyensúly Intézet

Az Egyensúly Intézet újabb szakpolitikai javaslatcsomaggal állt a nyilvánosság elé. A demokrácia megújításáról, a demokratikus intézmények működésével kapcsolatos általános és nem aktuálpolitikai kihívásokról elsőként Heal Edina és Szabó Andrea beszélgettek a bemutató eseményen. A „Hogyan újítsuk meg a demokráciát?” című javaslatcsomag több általuk is felvetett kihívásra is reflektál, derült ki Boros Tamás és Filippov Gábor ismertetőjéből.

Magyarországon a demokrácia minőségéről és a jogállamiságról szóló viták a közeljövőben várhatóan nem fognak nyugvópontra jutni. A demokratikus intézmények működésével kapcsolatban vannak azonban olyan megoldandó problémák és modernizációs kihívások, amelyek a jelenlegi magyarországi rendszer megítélésétől függetlenül hosszú távon mindannyiunkat egyformán érintenek. Ezekre vonatkozik az Egyensúly Intézet „Hogyan újítsuk meg a demokráciát” címmel május 6-án megjelent szakpolitikai javaslatcsomagja.

Az esemény bevezető beszélgetésében Szabó Andrea, az ELKH Politikatudományi Intézet igazgatóhelyettese kiemelte, hogy „a politikai elöregedés a legnagyobb kihívása a demokráciáknak”. Olyan generációs törésvonalak jelennek meg, amelyekről korábban soha nem kellett gondolkozni. Szabó Andrea szerint úgy érzik a fiatalok, hogy olyanok döntenek a róluk szóló kérdésekben, akik nem értik az ő világukat.

A rendezvényen Heal Edina, a Google Magyarország korábbi igazgatója a digitális forradalom demokráciára gyakorolt hatásáról beszélt. „Korábban a fiatalok jellemzően úgy szavaztak, ahogy a szüleik. Ma viszont már sokkal több forrásból érkezik hozzájuk az információ, és ez a preferenciáikat árnyalhatja.”

Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója és Filippov Gábor, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója elmondták, hogy a javaslatcsomag ezekre a problémákra is választ ad. A tanulmány kiemeli, hogy a demokráciák versenyképességét és fenntarthatóságát ma három trend veszélyezteti: a legitimitáshiány, a szélsőséges politikai polarizáció és a demokrácia működőképességével és fenntarthatóságával kapcsolatos kétségek megerősödése.

Az agytröszt ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a technológiai fejlődés számos, korábban leküzdhetetlennek tűnő problémára nyújt megoldást a demokráciával kapcsolatban – a kérdés csak az, hogy milyen elvek szerint akarunk élni ezekkel. A legitimitás növelésére, a döntéshozatal minőségének a javítására és a demokrácia körülbástyázására van szükség a javaslat szerint.

A jogállami demokrácia legitimitásának növelése érdekében bízzunk jobban a választókban! A demokratikus részvétel ne korlátozódjék a négy-öt évente megtartott választásokra! 2030-ra tegyük lehetővé a gördülékeny és biztonságos e-szavazást! Fiatalítsuk meg a politikát: csökkentsük 16 évre a szavazói korhatárt, és tegyük kötelezővé a szavazást az első választóknak! Részvételi költségvetés keretében minden városban és budapesti kerületben a polgárok döntsenek a költségvetés 2 százalékáról! A wikidemokrácia eszközével vonjuk be a polgárokat a jogalkotás folyamatába!

A jogállami demokrácia hatékonyságának növelése érdekében ugyanakkor bízzunk kevésbé a választókban! A többségi akarat változékonyságát már ma is számos antidemokratikus, vagyis a választói akarat ingadozásától és a pártpolitikától függetlenített intézmény (mindenekelőtt a bíróságok és a jegybankok) ellensúlyozzák. Számos további terület létezik még, ahol a szakmai kompetencia egyértelműen jobb, míg a politikai szempontok és függelmi viszonyok pedig rosszabb döntésekhez vezetnek. A népszuverenitás hatáskörének tiszteletben tartása mellett növeljük a teljesítményalapú intézmények számát!

Az agytröszt javaslata szerint az állam vezető tisztségeit nyissuk meg a világ legjobb szakemberei előtt! A választott politikusoknak legyen joguk kijelölni a főbb szakpolitikai irányokat, de távolítsuk el tőlük a hatalmuk korlátozására hivatott, független intézményeket! Ezek vezető tisztségeit a politika helyett független szakmai jelölőbizottságok segítségével töltsük be, minél inkább a mérhető szakmai kiválóság és minél kevésbé a politikai kötődések alapján!

Az Egyensúly Intézet javasolja, hogy bástyázzuk körül a demokráciát. Ne szolgáltassuk ki az alkotmányos rendszert a választási szerencse forgandóságának: tegyük „rugalmatlanná” kiemelt alkotmányos intézményeinket! Kétharmad helyett kössük háromnegyedes többséghez az alkotmányos alapjogokat és a demokratikus versenyt szabályozó törvények elfogadását, illetve módosítását! 2024-től az állampolgári öntudatra és demokratikus készségekre nevelés legyen önálló, kompetencia- és élményalapú, legalább heti két órában tanított tantárgy az alap- és középfokú oktatásban!

Az Egyensúly Intézet kapcsolódó teljes háttértanulmánya innen, a javaslatcsomagja pedig innen tölthető le.

Bővebb információ:

Boda Tímea

kommunikációs vezető

+36 20 9232 932

sajto@egyensulyintezet.hu


Az Egyensúly Intézet Magyarország független agytrösztje. A döntéshozók és a nyilvánosság élénk érdeklődése mellett az ország fejlődését szolgáló, vonzó és megvalósítható jövőkép megalkotásán és arra épülő szakpolitikai javaslatokon dolgozik, amelyek túlmutatnak a jelenlegi magyarországi politikai diskurzusok keretein. Feladatának tartja meghaladni a hagyományos pártpolitikai-ideológiai szembenállásokat, hogy hatékony és messzire tekintő megoldásokat találhasson a 21. század új kihívásaira.