Sajtóanyag – Hogyan legyünk okos nemzet?

2021, június 15 | Sajtóközlemények

A pedagógusképzés átalakítása, az átlagbér kétszeresének kezdő pedagógusbérei és az iskolák hálózatosodása is az Egyensúly Intézet javaslatai között

Megjelent az Egyensúly Intézet javaslatcsomagja a magyar közoktatás megújításáról, amit L. Ritók Nórával (Igazgyöngy Alapítvány) és Halácsy Péterrel (Prezi és Budapest School) közös rendezvényen mutatott be az agytröszt. A javaslatcsomag kiemeli, hogy a magyar közoktatás egyre kevésbé látja el alapvető funkcióit: nem készíti fel a magyarokat a társadalmi létre és a munkaerőpiaci részvételre, illetve nem tompítja a meglévő esélykülönbségeket. Az agytröszt most publikált szakpolitikája a problémák megoldását jelentő konkrét javaslatokat tartalmazza.

 

Az Egyensúly Intézet „Hogyan legyünk okos nemzet? címmel a magyar közoktatás korszerűsítésére vonatkozó szakpolitikai javaslatcsomagot rak le a döntéshozók asztalára. A bemutató eseményen L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója és Halácsy Péter, a Prezi és a Budapest School társalapítója is bekapcsolódtak az oktatásról folytatott beszélgetésbe. Saját intézményeik és műhelyeik tapasztalatain túl határozottan képviselték azt az álláspontot is, hogy a kimeneti eredmények, a munkaerőpiaci felkészültség és a gyerekek motiváltsága is reformokat követel.

Az agytröszt korábban is többször hangsúlyozta, hogy kicsi, természeti kincsekben szegény országok számára az emberi erőforrások fejlesztése jelenti a versenyképesség kulcsát. Az összes ma elképzelhető befektetés közül az általánosan magas minőségű közoktatás fog megtérülni a leginkább. Erre a tényre alapozva jelent meg az oktatási szakpolitika is.  

A magyar oktatási rendszer problémáinak megoldását hat kulcsfontosságú probléma orvoslásával kell elkezdeni: 1. jövőképhiány; 2. teljesítményhiány; 3. pedagógushiány; 4. hatékonysághiány; 5. autonómiahiány; 6. esélyhiány.

Magyarország egyik legsürgetőbb kihívása ma a pedagógusutánpótlás megoldása: több fiatalt kell a pályára vonzani, és közülük is a legtehetségesebbeket. A pedagógusképzésben hatékonyabban össze kell kapcsolni a kutatást és a tanítás gyakorlatát, és mind szemléletében, mind módszereiben korszerűsíteni kell a túl poroszos, tantárgy- és ismeretközpontú rendszert. Ezért orvosi és pszichológusi képzés mintájára be kell vezetni a 4+1+3 éves pedagógusképzést!

2030-ra fel kell zárkóztatni a kezdő pedagógusbéreket az átlagbér kétszeresének szintjére! A tanárhiány rövid távú mérséklése érdekében ösztönözzük a nyugdíjaskorú tanárok pályán maradását! Az intézményvezetőknek legyenek lehetőségeik és anyagi eszközeik a pályaelhagyók visszacsábítására.

Az államnak fel kell hagynia az oktatás tartalmi túlszabályozásával: a stratégiai döntéseket neki kell hoznia, de hagyja szabadon dolgozni a pedagógusokat!  A közoktatásban az állam feladata a minőségi követelmények megszabása és ezek teljesülésének nyomon követése, illetve segítése. Ennek érdekében integrált monitoringrendszer jelzése alapján csak ott és akkor lépjen közbe, ahol és amikor szükséges!

Az Egyensúly Intézet szerint kulcsfontosságú, hogy hálózatosodjanak az iskoláink. Az intézményrendszer jelenlegi szétaprózottsága és pazarló humánerőforrás-gazdálkodása látványosan fenntarthatatlan. Ezzel szemben a világ sikeresebb oktatási rendszerei nagyobb egységekben, hálózatokban kezelik a hasonló kihívásokkal vagy lehetőségekkel szembesülő intézményeket.

Az agytröszt szerint az oktatás egyik legfontosabb feladata a társadalmi esélykülönbségek ellensúlyozása – nem pedig ezek erősítése. Ennek érdekében tartsuk minél tovább az iskolákban a gyerekeket: legyen ismét 18 év a tankötelezettségi korhatár! A tények alapján illúzió, hogy a korai szelekció bármilyen pozitív hatást gyakorolna a továbbtanulás esélyeire és a későbbi bérekre. Egyetlen kimutatható hatása a szegénység újratermelődése.

Az alapfokú oktatás ezért legyen egységesen 8 osztályos; ez idő alatt ne legyen lehetőség a teljesítményalapú kiválasztásra és a tanulói utak szétválasztására! A szülők körében ma ismertebb, teljesítményalapú iskolarangsorok helyett az esélyteremtési iskolarangsorokat kell népszerűsíteni. Ezért szemléletformáló kampánnyal és anyagi ösztönzőkkel kell súlyt adni az iskolák esélyteremtő eredményeit megjelenítő rangsoroknak!

Az Egyensúly Intézet kapcsolódó háttértanulmánya innen, a részletes javaslatcsomagja pedig innen tölthető le.

Bővebb információ:

Boda Tímea

kommunikációs vezető

+36 20 9232 932

sajto@egyensulyintezet.hu

 


Az Egyensúly Intézet Magyarország független agytrösztje. A döntéshozók és a nyilvánosság élénk érdeklődése mellett az ország fejlődését szolgáló, vonzó és megvalósítható jövőkép megalkotásán és arra épülő szakpolitikai javaslatokon dolgozik, amelyek túlmutatnak a jelenlegi magyarországi politikai diskurzusok keretein. Feladatának tartja meghaladni a hagyományos pártpolitikai-ideológiai szembenállásokat, hogy hatékony és messzire tekintő megoldásokat találhasson a 21. század új kihívásaira.