Okos ország

Befektetés a magyar emberekbe: tudásalapú társadalom, társadalmi mobilitás és jólét. Az állam huszadik századi szerepének újratervezése, erős magyar vállalatok létrehozása, a gazdasági kitörés megalapozása.

A világ legboldogabb országai nem gazdag természeti erőforrásaiknak vagy kedvező földrajzi elhelyezkedésüknek köszönhetik a sikerességüket, hanem saját polgáraiknak.
Az ott élők tehetségének, tudásának és szorgalmának. Magyarország kitörésének kulcsa is emberi erőforrásaink fejlesztése. Meg kell teremtenünk a lehetőségét annak, hogy minden magyar a lehető leghatékonyabban kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket, hogy kreativitásával és talpraesettségével hozzájárulhasson az ország sikeréhez.

Az Egyensúly Intézet szakpolitikai munkája során prioritásként tekint a magyar humán tőke fejlesztésére: a korszerű, versenyképes tudást és készségeket biztosító oktatás megteremtésére, a társadalmi mobilitás kapuinak megnyitására, a tudásalapú társadalom megteremtésére, a magyarországi munkakultúra javítására. Hazánk kitörésének megalapozása során különös hangsúlyt fektetünk a magyar munkaerőpiac működési zavarainak leküzdésére, az állam huszonegyedik századi szerepének újragondolására és az erős, nemzetközi szinten is versenyképes, magyar tulajdonú vállalatok létrejöttének elősegítésére.

Az Egyensúly Intézet kapcsolódó javaslatai az alábbi linkekről tölthetőek le.

Hogyan legyünk gazdagabbak?

Az Egyensúly Intézet javaslatai a magyar gazdasági növekedés dinamizálására

 

Hogyan legyünk gazdagabbak?

Háttértanulmány a magyar gazdaság dinamizálásáról

 

Magyarország 2030 - Jövőkép a magyaroknak

A kötet közel kétéves kutatómunka eredménye, és az Egyensúly Intézet politikai-gazdasági-társadalmi vízióját mutatja be.

 

Urbanizáció és munkaerőpiac

Rejtett erőforrásunk: a lakhatási szegénység megoldása

 

Versenyképes magyarok

A magyar közoktatás fő problématerületei és a legsürgetőbb szakpolitikai feladatok

 

Tegyük közössé a sikereinket!

Esélyteremtés az oktatásban

 

Szabályozott agyelszívás

A munkaerőhiány lehetséges megoldásai

 

A "kincsek átka"

Az európai uniós források felhasználása a magyar gazdaságban

 

Az állam változó szerepe a 21. században

Állami kapacitás és megújuló szerepfelfogás a fejlesztéspolitikában

 

Rugalmasabb munkapiacot!

A magyar munkapiac illeszkedési zavarainak megoldása