Modern rabszolgaság az online szálláspiacon

2019, november 4 | 2019/13, Blog, Gazdaság, Világtrend

Ideje, hogy az Airbnb is lépéseket tegyen

The Conversation cikke a modern rabszolgaság, az emberkereskedelem és a szervezett bűnözés elterjedtségét vizsgálja a világszerte az interneten bérbe adott, ezért nehezen ellenőrizhető szállások területén. Az Airbnb különösen érintett lehet a problémában.

Kutatók számításai szerint az emberkereskedelemnek Európa-szerte 1,1 millió áldozata lehet. Az ENSZ úgy becsüli, hogy az egész világon érintettek egyharmada gyermek. Különösen sanyarú a sorsa annak a 93 ezer szexrabszolgának és 4500 munkára kényszerített rabszolgának, akiket minden évben európai hotelekben zsákmányolnak ki. A hagyományos szállásadók, mint a hotelek, motelek és hostelek a rendvédelmi szervek mellett jó ideje célzottan együttműködnek az ENSZ szakosított szerveivel és más nemzetközi jogvédő szervezetekkel annak érdekében, hogy felvilágosító kampányokkal, a személyzet felkészítésével és megfelelő jelzőrendszerrel segítsék a modern kori rabszolgaság elleni küzdelmet. Az online kiadható, illetve közösségi modellekre épülő szállásadás azonban, amely néhány kattintás révén, szinte minden ellenőrzés nélkül lehetővé teszi a bérlést, a probléma teljesen új dimenzióit nyitotta meg.

Az Airbnb például a világ több mint százezer városában összesen hétmilliónál is több szálláshelyet kínál, többet, mint a világ nyolc legnagyobb hagyományos szállodahálózata együttvéve. A cikk szerint a jogszabályi „szürkezóna” és ellenőrizetlenség, amelyben az Airbnb partnerei működnek, különösen komoly aggályokat vet fel az emberkereskedelemmel és a modern rabszolgasággal kapcsolatban. Az utóbbi időben számos tudósítás látott napvilágot az ilyen szállásokon zajló szervezett drogkereskedelemről vagy például ideiglenesen működtetett, majd hirtelen továbbköltöző bordélyokról.

Mindenekelőtt az jelent problémát, hogy az Airbnb a maga részéről a szállásadó partnerekre hárít minden felelősséget: így az adózási hajlandóság mellett azt is, hogy egyáltalán betartják-e az országuk törvényeit. Az Egyesült Államokon kívül sehol sem végeznek a cégnél kötelező kockázatelemzést, és nem vizsgálják például a bérlők esetleges bűnügyi vagy terrorista hátterét. Ráadásul a szállásadók nincsenek kiképezve a kényszerrabszolgaság jeleinek felismerésére, miközben ezzel kapcsolatos kötelezettségeikkel sincsenek mindig tisztában. Ezért sokan sürgetik, hogy az Airbnb is csatlakozzon a hagyományos szállásadókhoz az emberkereskedelem és a szervezett bűnözés elleni összehangoltabb küzdelemben, mindenekelőtt a partnerek fokozottabb ellenőrzése és továbbképzése révén.

Világtrend – új eszmék, új kihívások, új megoldások.
Az Egyensúly Intézet
szemléje a világsajtó legérdekesebb híreiből,
az innováció, a gazdaság és a nemzetközi politika legfontosabb hosszú távú trendjeiről. Hogy
a médiazaj ne nyomja el az igazán fontos híreket.

ajánló