Ezért sikeresek a baloldali gondolatok napjainkban

2019, július 15 | 2019/6, Blog, Politika, Világtrend

Reneszánszát éli a szocializmus eszméje

A kommunizmus nevében elkövetett kegyetlenségek miatt Marx történeti szerepét napjainkig számos vita övezi, de mivel a 2008-as gazdasági világválság ismét teret adott a baloldali politikai válaszoknak, világszerte egyre népszerűbbé válnak a szocializmus gondolatai, különösen a fiatalok körében. A New Statesman magazin elemzése arra keresi a választ, hogy miért fedezik fel egyre többen a több mint másfél évszázados eszmerendszert, miért járja be ismét „a kommunizmus kísértete” nemcsak egész Európát, de a világ minden táját.

A tudomány világán kívül az elmúlt évtizedekben számos liberális véleményformáló gondolta újra Marx örökségét, meghatározó lapok szerkesztőségeitől kezdve egészen politikai szereplőkig. A terrorellenes háborúk elítélésén, illetve a megszorító intézkedések kritikáján kívül ezekben a megközelítésekben közös még egy olyan, a jelenlegi kapitalista világrend utáni berendezkedésről való gondolkodás, amely alapjaiban tagadja korunk bevett paradigmáit. Mozgalmi szinten látványos például szolgáltak erre a jelenségre a 2010-es londoni zavargások, a 2011–2012-es Occupy-tiltakozások, illetve az e nézeteknek teret adó új blogok és más online sajtótermékek, mint például az n+1, az Endnotes vagy a Jacobin. A főként fiatal tudósokból és más írástudókból álló irányzat szerint még a legelkötelzettebb jóléti államokban, így az erősen szociáldemokrata Svédországban is a gazdasági szereplők uralják a politikai folyamatokat, ami korlátozza az állampolgárok valódi demokratikus hatalmát.

Az úgynevezett „demokratikus szocializmus” vagy „új baloldal” fő gondolata, ahogy azt Bhaskar Sunkara, az irányzat egyik legeredetibb gondolkodója kifejti, hogy a demokráciát ki kell terjeszteni a gazdaság és a társadalom minél szélesebb körére, az emberek számára pedig a piacon és a munka világán kívül kell minél több időt és teret biztosítani. Így több energiát fordíthatnának önmaguk kifejezésére, és az emberi kiteljesedés által boldogabb társadalmakban élhetnénk. A szocializmus hívei szerint az identitás vagy más, elvont politikai eszmék helyett elsősorban politikai és társadalmi kérdésekről, gazdasági érdekekről kell beszélni. Így az állampolgárok sokkal jobban megértik saját társadalmi helyzetüket, ahelyett, hogy konkrét szakpolitikai kérdések megoldásaival fárasztanák őket. 

Az új szocializmus gondolata — a követői szerint — reményt jelent azoknak az egyre növekvő társadalmi rétegeknek is, amelyeket félelemmel tölt el a technológiai fejlődés haszonélvezőinek egyre nagyobb hatalma. Sokan értenek egyet ugyanis azzal a céllal, hogy meg kell akadályozni, hogy a jelenlegi technológiai forradalom győztesei gazdasági hatalmukat antidemokratikus politikai hatalommá alakíthassák a jövőben.

Világtrend – új eszmék, új kihívások, új megoldások.
Az Egyensúly Intézet
szemléje a világsajtó legérdekesebb híreiből,
az innováció, a gazdaság és a nemzetközi politika legfontosabb hosszú távú trendjeiről. Hogy
a médiazaj ne nyomja el az igazán fontos híreket.

ajánló